dijous, 7 de febrer de 2013

PROPERES EXPOSICIONS ART CAMP 2012

Les obres de l'Art Camp 2012 s'exposaran a la seu del Consell d'Europa a Estrasbourg a partir del proper 27 de febrer del 2013.

Las obras del Art Camp 2012 se expondrán en la sede del Consejo de Europa a Estrasburgo a partir del próximo 27 de febrero de 2013.

Les œuvres de l'Art Camp 2012 seront exposées au siège du Conseil de l'Europe à Strasbourg à partir du 27 Février 2013.

The works of the 2012 Art CAmp will be exposed at the headquarters of the Council of Europe in Strasbourg from February 27, 2013.