dilluns, 22 d’octubre de 2012

HEDVA SER, ARTISTA PER LA PAU DE LA UNESCO

Hedva Ser, artista per la Pau de la UNESCO i padrina de l’Art Camp 2012


http://www.unesco.org/new/fr/unesco/about-us/who-we-are/goodwill-ambassadors/artists-for-peace/hedva-ser/3rd-art-camp-in-andorra/